Song Instrument Artist Composer Genre
Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda Alto Saxophone Kid Abelha Hyldon Pop
Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda Tenor Saxophone Soprano (Bb) Kid Abelha Hyldon Pop
Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda Clarinet (Bb) Kid Abelha Hyldon Pop